Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

HƯỚNG DÂN 442/HD-CDDM v/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

HƯỚNG DÂN 442/HD-CDDM v/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
File đính kèm: THÁNG HĐQG PC HIV-AIDS NĂM 2019.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website