Truy cập nội dung luôn

Thông báo chỉ đạo Thông báo chỉ đạo

HƯỚNG DẪN số 742/HD-TLD về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh

HƯỚNG DẪN số 742/HD-TLD về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ánh  
File đính kèm: Huong dan viec tiep can bo doan vien va nguoi lao dong den khieu nai.pdf


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Thông báo - chỉ đạo Thông báo - chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website