Truy cập nội dung luôn

quá trình hình thành và phát triển quá trình hình thành và phát triển

CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG

 

Công đoàn Dệt May Việt Nam, tiền thân là Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, được thành lập ngày 14/09/1996, trực thuộc Công đoàn Công thương Việt Nam,  nhằm mục đích tập hợp và phát huy sức mạnh của 58 CĐCS với gần 87.000 đoàn viên,trong lao động sản xuất, thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn  và các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó. Cụ thể, khi được thành lập, nhiệm vụ của Công đoàn Tổng Công ty bao gồm:

 

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

- Tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

 

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở, tuyên truyền vận động CNVCLĐ  thực hiện chỉ thị, nghị quyết của công đoàn các cấp.

 

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn; quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 1998 – 2003

 

Tháng 2/1998, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 1998 – 2003 được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 đồng chí, đề ra chương trình hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, phát triển công đoàn cơ sở và đoàn viên.

 

 

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam  lần thứ II nhiệm kỳ 2003 - 2008

 

Tháng 4/2003, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2003 – 2008 diễn ra tại Hà Nội. Đại hội bầu BCH gồm 29 đồng chí. Đại hội đề ra trọng tâm tiếp tục tập hợp phát triển đoàn viên, thực hiện hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của tổ chức.

 

 

Ngày 29/11/2007, Công đoàn Tổng Công ty Dệt May Việt Nam được công nhận là Công đoàn ngành Trung ương và đổi tên thành Công đoàn Dệt May Việt Nam, được chuyển từ Công đoàn Công thương về trực thuộc thẳng Tổng Liên đoàn LĐVN.

 

Hội nghị bàn giao Công đoàn dệt may Việt Nam về Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2008 – 2013

 

Tháng 7/2008, Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2008 – 2013 diễn ra tại Hà Nội, Đại hội đã bầu ra BCH gồm 29 đồng chí và bầu 13 đồng chí dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình Công đoàn ngành, Đại hội đã kêu gọi toàn người thể lao động, đoàn viên tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng ngành và Công đoàn Dệt May Việt Nam vững mạnh. 

 

 

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2013 - 2018

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2013 - 2018 được tổ chức tháng 3/2013 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 37 đồng chí và bầu 09 đồng chí dự Đại hội Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XI.  Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể CNVCLĐ trong hệ thống nhằm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây xựng CĐ DMVN vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Ngành và đất nước.

 

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra tháng 4/2018 tại Hà Nội, Đại hội đã bầu ra BCH gồm 37 đồng chí và bầu 8 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đại hội đã đề ra 5 chương trình công tác lớn cho nhiệm kỳ mới: 

 

  1.  "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo".
  2.  "Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ".
  3.  "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào LĐG-LĐST".
  4.  "Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động".
  5.  "Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, vì sự tiến bộ của lao động nữ".

 

 

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Diễn ra từ ngày 12-13/10/2023 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 37 đồng chí, BTV gồm 12 đồng chí; trong đó, Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm tái cử Chủ tịch;  đ/c Nguyễn Thái Dương và đ/c Nguyễn Thị Thủy tái cử Phó chủ tịch. Bầu Uỷ ban kiểm tra (UBKT) gồm 9 đồng chí, đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng tái cử Chủ nhiệm UBKT.
 

Đại hội đã đề ra mục tiêu: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng, bồi đắp văn hóa dệt may; nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thích ứng; đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

 

Công đoàn DMVN cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ phấn đấu thực hiện thành công: 7 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của công đoàn, 5 chỉ tiêu phối hợp với chuyên môn, Tập trung vào 3 Khâu đột phá, Xây dựng và triển khai đồng bộ 5 chương trình trọng tâm và 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. Trong đó:

 

+ 3 Khâu đột phá:

 

- Cải thiện chất lượng CB, ĐV, NLĐ, nâng cao năng lực thích ứng.

 

- Tăng cường đối thoại, thương lượng, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ.

 

- Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

 

+ 5 chương trình trọng tâm:

 

- Thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo lợi ích thiết thực cho NLĐ.

 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thích ứng cho CB, ĐV, NLĐ.

 

- Đồng hành cùng lao động nữ trong phát huy năng lực bản thân và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn.

 

 

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn DMVN đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp bộ, ngành như như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Huân chương Độc Lập hạng Ba và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắccủa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  Đó là những thành tích rất đáng tự hào, mặc dù vậy, phần thưởng cao quý nhất đối với Công đoàn DMVN đó chính là sự gắn bó, niềm tin yêu của CĐCS và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ.

 

CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 

giới thiệu

Video hoạt động Video hoạt động

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29832921

Liên kết website Liên kết website