Truy cập nội dung luôn

Truyền Thanh Công Đoàn Truyền Thanh Công Đoàn

« Quay lại

Chương trình truyền thanh công đoàn Dệt May Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam

Chương trình truyền thanh công đoàn Dệt May Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam với các nội dung:

- Dấu ấn nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Dệt May Việt Nam.

- Nội dung chính bài Phát biểu chỉ đạo Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam của cấp ủy Đảng.

- Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, khâu đột phá, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Dệt May Việt Nam.

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  

Thông báo, chỉ đạo Thông báo, chỉ đạo

thư viện video thư viện video

Liên kết website Liên kết website