Truy cập nội dung luôn

Tin tức ngành Tin tức ngành

« Quay lại

Đảng bộ Vinatex: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW, trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2021, Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại 70 điểm cầu. Trong ngày đầu tiên, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết.

 

Hội nghị tại điểm cầu Công đoàn Dệt May Việt Nam

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện được trình trong Đại hội như: Báo cáo chính trị của BCH TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…

 

Phát biểu kết thúc ngày làm việc đầu tiên, đ/c Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhấn mạnh việc học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Tập đoàn hiểu nội dung các Nghị quyết một cách sâu sắc, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của mình, trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành nói riêng. Tuy nhiên phạm vi Nghị quyết rất rộng, khi học tập và quán triệt, các đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng như các cán bộ đảng viên cần có sự liên hệ với ngành.

 

Cụ thể, khi xây dựng kế hoạch và triển khai tại cơ sở, các đơn vị phải chuyển hóa được nội dung Nghị quyết vào thực tế hoạt động sản xuất – kinh doanh của từng đơn vị. Có 3 nội dung trọng tâm mà các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cần phải liên hệ và đưa vào chương trình hành động:

 

1- Chỉnh đốn hệ thống chính trị và năng lực cầm quyền, cụ thể đổi với doanh nghiệp Dệt May chính là: Phát triển đảng viên không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng, có trình độ, năng lực, tham gia được vào quy trình quản lý, từ đó nâng cao chất lượng hệ thống quản trị của từng doanh nghiệp và toàn ngành.

 

2- Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các đơn vị cần phải xem xét và đề ra được phương án, giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn trước những tình huống xấu có thể phát sinh trong 2 năm tới.

 

3- Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 đến 15 năm tới, phải đặt trọng tâm vào "làm chủ công nghệ", "làm chủ khách hàng" và là thành viên của các chuỗi cung ứng một cách bền vững, coi đây là những yếu tố cốt lõi, bắt buộc. Dù đầu tư mới hay nâng cấp nền tảng sẵn có cũng phải xem xét tính phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực, điều kiện của từng đơn vị. Trong đầu tư mới, cần áp dụng Công nghệ 4.0 gắn với tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, kế hoạch đầu tư cũng phải gắn liền với kế hoạch phát triển thị trường, thương hiệu và các lĩnh vực khác của doanh nghiệp.

 

Trong ngày thứ 2 của chương trình làm việc, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thảo luận hai nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn và Xây dựng Kế hoạch hành động của đảng bộ, chi bộ mình.

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

Tin khác

Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

thư viện video thư viện video

Liên kết website Liên kết website