Truy cập nội dung luôn

Tin Tổng liên đoàn Tin Tổng liên đoàn

Sửa đổi Bộ luật Lao động: Cần xem xét bổ sung quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Lao động nữ chiếm tỉ lệ lớn trong nguồn lao động xã hội. Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi lần này, các nội dung liên quan đến lao động nữ được tiếp cận theo hướng chuyển từ các biện pháp bảo vệ lao động nữ sang thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Việc bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của lao động nam và lao động nữ trong công việc và trong gia đình theo nguyên tắc bình đẳng giới nhằm giúp cho cả nam và nữ có điều kiện chia sẻ trách nhiệm gia đình theo quy định của Luật Bình đẳng giới là những quy định tiến bộ.

 

 

Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổng LĐLĐVN, dự thảo cần xem xét bổ sung các nội dung về quy định bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

 

Trên thực tế, nhiều lao động nữ ký HĐLĐ có thời hạn khi mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mà hết hạn HĐLĐ thì đương nhiên chấm dứt HĐLĐ, khi đó lao động nữ rất khó tìm việc làm mới do mang thai và nuôi con nhỏ, sẽ gặp khó khăn về thu nhập, việc làm, ảnh hưởng tâm lý, tác động tới việc nuôi dưỡng thai nhi, chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi. Do vậy, cần có những quy định để vừa hướng tới bảo vệ lao động nữ mang thai, sinh con - đối tượng yếu thế trong quan hệ lao động, vừa đảm bảo cho trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất.

 

Về việc lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc, nội dung này đã được quy định tại các văn bản dưới luật và triển khai thực hiện trên thực tế, giúp cho người lao động có điều kiện chăm sóc con tốt hơn. Việc bổ sung quy định này vào Bộ luật Lao động nhằm đảm bảo tính thực thi cao hơn và thống nhất với quy định tại Luật trẻ em 2016: "Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện"; "Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em…".

 

Do đó, đề nghị bổ sung"Người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động, tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc."

 

Thứ hai, đề nghị bổ sung quy định về bảo vệ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ khi hết hạn hợp đồng lao động: "Khi lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến khi con đủ 12 tháng tuổi.

 

Lao động nữ mang thai hộ được gia hạn hợp đồng lao động đến thời điểm giao đứa trẻ cho người nhờ mang thai hộ nhưng chỉ tính đến khi con đủ 12 tháng tuổi. Người nhờ mang thai hộ được gia hạn HĐLĐ từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 12 tháng tuổi".

 

Thứ ba, Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định: "Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định mà không bị cắt giảm các quyền, lợi ích và điều kiện làm việc so với trước khi người lao động nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản". Nhưng khái niệm "việc làm cũ không còn" có nhiều cách hiểu khác nhau, vì vậy trên thực tế có những trường hợp vị trí việc làm đó vẫn còn mà lao động nữ vẫn phải làm việc khác, ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động nữ. Do đó, cần bổ sung giải thích cụm từ "việc làm cũ không còn".

 

Bên cạnh đó, theo Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), "Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là tất cả các hành vi có bản chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận". Định nghĩa như vậy còn chung chung, mơ hồ và chưa bao quát hết được các hành vi diễn ra đa dạng trong thực tế. Quấy rối tình dục có thể tại nơi làm việc, cũng có thể xảy ra trên đường đi công tác, đi làm, thậm chí trong các hoạt động tập thể của doanh nghiệp, nếu chỉ quy định "tại nơi làm việc" thì chưa bao quát được hết. Do vậy, cần có những quy định cụ thể, chi tiết và đầy đủ hơn về các hành vi quấy rối tình dục, phạm vi diễn ra các hành vi quấy rối tình dục, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc ngăn chặn, xử lý...nhằm tránh tình trạng quy định nhưng không khả thi, khó áp dụng.

 

Đ.L (Tổng hợp)

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

thư viện video thư viện video

Liên kết website Liên kết website